Privacyverklaring

In deze privacy verklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen, gebruiken en met welk doel. Wij raden je aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.

Wie zijn we

BeterLerenWerken van Esther Zwaal is een offline en online leiderschapscoach bedrijf voor leiders die willen groeien. BeterLerenWerken bevordert kennis en kunde van leiders om moeiteloos, enthousiast en vitaal resultaten te boeken. BeterLerenWerken doet dit in de vorm van persoonlijke coaching, groepscaching, interim-management en livecoaching in  combinatie met een beveiligde toegang tot een online bibliotheek met trainingsmateriaal.

De privacy verklaring is van toepassing op de volgende websites van BeterLerenWerken:
beterlerenwerken.com
stralendevrouwen.com
beterlerenwerken.nl

Welke persoonlijke gegevens we verzamelen en waarom we die verzamelen

Verwerking van gegevensPersoonsgegevens die je via onze websites aan ons doorgeeft, worden verwerkt door BeterLerenWerken. Je gegevens worden zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld. BeterLerenWerken neemt hierbij de AVG als uitgangspunt. Tevens gaan wij na hoeveel mensen onze websites bezoeken en registreren wij het klikgedrag van de bezoekers. Deze gegevens geven ons inzicht in het aantal bezoekers en op welke vlakken wij de websites kunnen verbeteren. Het is niet mogelijk het individuele gedrag van een bezoeker te herleiden uit deze informatie.
Dt betekent bijvoorbeeld dat wij:

 • Duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • Het verzamelen van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Je eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om jouw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin jouw toestemming is vereist;
 • Jouw gegevens niet doorgeven aan derde partijen, tenzij dat nodig is om de gevraagde dienst te kunnen leveren of wanneer wij daar wettelijk toe verplicht zijn;
 • Wanneer wij jouw gegevens delen, afspraken maken met derde partijen om er o.a. voor  te zorgen deze niet voor andere doeleinden worden gebruikt;
 • Passende beveiligingsmaatregelen nemen om jouw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken;
 • Jouw recht respecteren om jouw persoonsgegevens op jouw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Als je naar aanleiding van deze privacy verklaring contact met ons wilt opnemen, dan kan dat via onderstaande contactgegevens.

Telefonisch: 06 22 60 99 00

Maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17:00 uur

E-mail: info@beterlerenwerken.nl 

Reacties

Als bezoekers reacties achterlaten op de site, verzamelen we de gegevens getoond in het reactieformulier, het IP-adres van de bezoeker en de browser user agent om te helpen spam te detecteren.

Een geanonimiseerde string, gemaakt op basis van je e-mailadres (dit wordt ook een hash genoemd) kan worden gestuurd naar de Gravatar service indien je dit gebruikt. De privacybeleidspagina kun je hier vinden: https://automattic.com/privacy/. Nadat je reactie is goedgekeurd, is je profielfoto publiekelijk zichtbaar in de context van je reactie.

Media

Als je een geregistreerde gebruiker bent en afbeeldingen naar de site upload, moet je voorkomen dat je afbeeldingen uploadt met daarin EXIF GPS locatie gegevens. Bezoekers van de website kunnen de afbeeldingen van de website downloaden en de locatiegegevens inzien.

Gebruik van persoonsgegevens

Bij het gebruik van onze websites, gratis downloads en diensten laat je bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij verwerken onderstaande gegevens:

Persoonsgegevens

Afhankelijk van de diensten en functionaliteiten die je op onze websites gebruikt, kunnen wij de volgende persoonsgegevens van jou verwerken:

 • NAW-gegevens
 • Bedrijfsnaam
 • E-mailadres
 • Gebruikersnaam bij aankoop online product
 • Geslacht
 • IBAN
 • Informatie die je zelf invult in een open veld / contactformulier
 • Telefoonnummer

Doeleinden
Wij verwerken bovenstaande gegevens voor een of meer van de volgende doeleinden (mede afhankelijk van welke diensten of functionaliteiten jij gebruikt):

 • Om jou de mogelijkheid te bieden jouw opgevraagde gratis download te sturen of een bestelling via onze website te kunnen leveren.
 • Om jouw bestelling te verwerken en je te informeren over het verloop daarvan.
 • Om je inschrijving voor onze nieuwsbrief te verwerken.
 • Om met jou te communiceren door middel van het verzenden van elektronische nieuwsbrieven.
 • Om met jou te communiceren over jouw aanvraag voor een strategiegesprek of interesse in een van Esther’s programma’s.
 • Om jouw vragen te beantwoorden per e-mail of telefonisch.
 • Om onze websites te verbeteren.

Verstrekking aan derden
Jouw gegevens gebruiken wij nooit zonder toestemming voor andere doeleinden. Wij geven de door jou verstrekte gegevens alleen door aan derde partijen, als dat noodzakelijk is voor de levering van de door jou bestelde producten, of aangevraagde diensten. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor de afhandeling van iDeal betalingen in onze webshop en geven we je gegevens door aan de postbezorger om de bestelling bij jou te bezorgen, mocht dat van toepassing zijn.

Wanneer wij jouw gegevens aan een derde verstrekken, zorgen wij er voor dat jouw gegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Ook komen wij hierin overeen dat jouw gegevens worden verwijderd zodra ze niet meer nodig zijn. Wij gebruiken hiervoor verwerkersovereenkomsten die conform de AVG zijn opgesteld.

Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat de politie in het kader van fraudeonderzoek gegevens bij ons opvraagt. In dat geval zijn wij wettelijk verplicht deze gegevens af te geven.

Profilering en cookies
Wij voegen jouw persoonsgegevens toe aan groepen vanuit de verschillende webpagina’s van onze website (zoals de gegevens uit je account, je aankopen in onze webshop of je gratis downloads) Wij nemen deze informatie alleen ter kennis aan. In sommige gevallen zullen we je aanvullende informatie versturen om je te informeren over een aanbieding.

Onze websites maken gebruik van cookies. Er zijn verschillende soorten cookies. Functionele cookies zijn noodzakelijke cookies om onze websites goed te laten werken. Deze cookies plaatsen wij altijd en hebben geen impact op uw privacy. Naast functionele cookies plaatsen wij ook standaard analytische cookies. Die is een voorbeeld van een niet-functionele cookie. Deze is namelijk niet nodig voor het goed laten functioneren van de websites. Hierdoor weten we welke website onderdelen populair zijn en op welke plekken we onze websites kunnen verbeteren. U accepteert onze cookies door onze websites te gebruiken. Wilt u geen cookies op uw computer, tablet of mobiele telefoon? U kunt ze uitzetten in de instellingen van uw browser. Het is ook mogelijk om in de instellingen de eerder geplaatste cookies te verwijderen. Onze websites bevatten mogelijkerwijs hyperlinks naar andere websites. Wij accepteren geen aansprakelijkheid voor de inhoud en werking van deze websites.

Beveiligen en bewaren
Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot jouw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Wij bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Dat wil zeggen dat wij de gegevens bewaren zolang dat nodig is om de door jouw gevraagde dienst te leveren. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd.

Het is daarom aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en wijzigen van jouw gegevens
Als je een account hebt kun je daarop inloggen om je gegevens in te zien en je wachtwoord te wijzingen.

Onderaan de nieuwsbrief heb je de mogelijk om je af te melden voor mailings. Daarbij heb je de keuze om je volledig af te melden voor alle mailings of voor geselecteerde lijsten.

Daarnaast heb je:

 • recht op inzage
 • Recht op rectificatie
 • Recht op vergetelheid (recht om vergeten te worden)
 • Recht op beperking van de verwerking
 • Recht op dataportabiliteit (overdraagbaarheid)
 • Recht van bezwaar

Als je van een of meer van deze rechten gebruik wil maken, neem dan contact op met BeterLerenWerken. Je krijgt altijd bericht van ons. 

Je kunt ook contact opnemen met Esther of haar team via de volgende gegevens:

Telefonisch: 06 22 60 99 00

Maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17:00 uur

E-mail info@beterlerenwerken.nl

Tot slot:

Tenslotte willen wij je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via deze link.

Inwerkingtreding

Deze (vernieuwde) privacyverklaring is in werking getreden op 22 mei 2018